Modemy G.shdsl+
Systemy zdalnego zarządzania zasilaniem
Serwery portów RS-232
Routery V.35/Ethernet, Frame Relay, PPP